Vicent Guillot i Almonacid

(València, 1842 — ?, ?)

Periodista i polític.

Publicà els setmanaris festius bilingües “El Gall” (1868) i “La Bomba” (1870-73) i el diari “Carracuca” (1877). Col·laborà en altres publicacions, com “Valencia Ilustrada” (1877) i “El Bou Solt” (1877). Propugnador de la Renaixença a València, és autor de diverses obres dramàtiques.