vicepresident
| vicepresidenta

vicepresidente -ta (es), vice-president (en)
f
m

Persona que assisteix el president o la presidenta i, en certs casos, els substitueix.