vichy
*

m
Indústria tèxtil

Teixit de cotó tenyit en madeixa, amb lligat de plana i amb combinacions de colors, generalment vius i sòlids, que formen ratlles o quadrats, emprat especialment per a fer bates, davantals, bruses, etc.