Victor Cousin

(París, 28 de novembre de 1792 — París, 13 de gener de 1867)

Filòsof francès.

Influït per Maine de Biran i l’escola escocesa, el seu sistema parteix de la constatació que la història del pensament pot ésser reduïda a l’alternança de quatre orientacions fonamentals: sensualisme, idealisme, escepticisme i misticisme, cadascuna d’elles amb un contingut de veritat específic, motiu pel qual hom el qualificà d’eclèctic. La importància de Cousin està en el seu mètode, que comportà una renovació de l’interès per la història de la filosofia. De la seva obra destaca Du vrai, du beau et du bien (1841) i Études sur Pascal (1842).