Victòria

Divinitat romana, personificació de la victòria, anàloga a la grega Níkē .

Vers la fi de la república simbolitzava les victòries assolides pels generals romans; en època d’August assumí el concepte de Victòria Augusta com a base del poder militar de l’emperador. En aquest darrer sentit hom la troba en connexió amb la teologia solar.