Victòria

Suposada germana del màrtir sant Iscle, amb el qual és sovint venerada.

Segurament es tracta d’una personificació del mot victòria relatiu al màrtir.