Vida Nova

Revista cultural i de pensament polític publicada a Montpeller, trimestralment, en 1954-78 per M.Guinart i dirigida per M.Roqueta.

Per bé que se subtitulà occitanocatalana, hi predominà la llengua catalana. Hi col·laboraren, entre d’altres, Batista i Roca, Trueta, Guiter, Tasis, Serra i Moret, Triadú, Lafont, Pessamessa, Camproux, etc. Cal destacar-ne les cròniques de les diverses regions dels Països Catalans.