Vidkun Quisling

(Fyresdal, Telemark, 18 de juliol de 1887 — Oslo, 24 d’octubre de 1945)

Vidkun Quisling

Polític i militar noruec.

Agregat militar a Moscou (1927-29) i ministre de defensa (1931-33), fundà el Nasjional Samling, partit de tendència feixista. Simpatitzant del nazisme, quan Noruega fou ocupada pels alemanys (1940) col·laborà amb ells, i el seu partit passà a ésser l’únic permès al país. Cap de govern (1942), en finir la guerra fou jutjat i executat. El seu cognom esdevingué sinònim de col·laboracionista.