Vila-seca

Edifici del municipi de Riner (Solsonès).