Vilanova de Banat

Calbell de Banat (ant.)

Poble del municipi d’Alàs i Cerc (Alt Urgell), situat damunt un altiplà, a 1 240 m d’altitud, que domina la vall del Segre just a l’indret que aquest riu deixa el pas engorjat pel Baridà.

L’església parroquial és dedicada a santa Cecília i la festa major se celebra a l’agost. La població fou fundada devers el 1255, quan Galceran de Pinós traslladà l’antic castell de Banat, que era al lloc de Banat Sobirà (documentat el 860: “in villa que dicitur Banatte Subteriore”, hi ha el Mas de Banat i l’església romànica de Sant Romà de Banat, amb absis semicircular), al puig de Calbell. El baró de Pinós atorgà una carta de franqueses als pobladors d’aquesta vila nova, que aleshores era anomenada Calbell de Banat, però que ja el 1290 és documentada com a Vilanova de Banat. Ambdós llocs, Banat i Vilanova de Banat, eren inclosos dins el terme més ampli del castell de Sant Jaume de Cadí, també possessió dels Pinós i a vegades anomenat roca de Sant Jaume. Va pertànyer al municipi de Cerc fins el 1970.