Vilar de Canes

Vilar de Canes

Municipi de l’Alt Maestrat, situat al centre de la comarca, a la zona muntanyosa que davalla des de la mola d’Ares cap a la rambla Carbonera.

El terme s’estén pels vessants de la serra de Sant Cristòfol, al N, fins a la rambla Carbonera, límit amb els termes d’Ares del Maestrat i d’Albocàsser; al S, fins a la rambla dels Estrets o riu del Molinell, límit amb els de Culla i de la Torre d’en Besora. Tres quartes parts del terme són de garriga i muntanya improductiva. Al secà hom conrea 345 ha, dedicades a cereals i ametllers, mentre que el regadiu n'ocupa només 6. El 73% de la població activa treballa en el sector primari. El poble (149 h [2006], vilarencs; 668 m alt.) és situat damunt la serra de Sant Cristòfol, a la dreta de la rambla Carbonera. L’església parroquial (la Purificació) és sufragània de la de Culla. Pertangué a l’orde de Montesa, dins la setena o comanda de Culla. A l’esquerra de la rambla Carbonera, ja dins el terme d’Ares del Maestrat, a la bifurcació de les carreteres d’Albocàsser a Morella i a Catí, hi ha l'hostalet de Vilar de Canes.