vilatge

aldea (es), village (en)
m

Població, especialment poc important.