Ville-d’Avray

Ciutat del departament d’Alts de Sena, França, al NE de Versalles.

Hi ha indústria de productes farmacèutics. L’església parroquial (s. XVIII) té pintures de J.-B.C.Corot.