Villores

Municipi dels Ports, situat al NW de la comarca, prop del límit amb Aragó.

Ocupa el vessant sud-oriental de la serra de la Menadella, que fa de límit per ponent, fins al Bergantes, que el limita per llevant. Tota la part occidental del terme és muntanyenca i pobra, i només el sector de la vall, vora riu, és aprofitable agrícolament. El 50% de la superfície correspon a terres improductives i de pastures pobres. Hi ha 210 ha de conreus de secà, dedicats a cereals, vinya i llegums, i 9 ha de regadiu. El poble (54 h agl [2006], villorans; 743 m alt.), és situat a peu de muntanya, a 1 km, a l’esquerra, del Bergantes. De l’església parroquial (Sant Joan), que conserva una creu processional gòtica, depèn el santuari de la Mare de Déu del Bonsuccés. Pertangué al terme general de Morella.