Vilobí del Penedès

Vilobí del Penedès

© Fototeca.cat

Municipi de l’Alt Penedès, al sector septentrional de la plana, al NW del terme de Vilafranca, accidentat pels contraforts meridionals de les serres de Font-rubí i de Mediona.

Situació i presentació

El municipi de Vilobí del Penedès, d’una extensió de 9,34 km2, limita al N amb el terme de Font-rubí, a l’E amb la Granada i les Cabanyes, al S amb Pacs del Penedès i a l’W amb Sant Martí Sarroca. Comprèn el poble de Vilobí del Penedès, el raval de Bellver i la caseria de les Guixeres. El municipi, situat a la part central de la comarca de l’Alt Penedès, és travessat per la carretera local de Vilafranca a Font-rubí. El terreny és generalment pla, amb altituds inferiors als 300 m, a excepció de l’accident de les Guixeres, a la part central del terme, on s’assoleixen els 330 m. El terme és regat per la riera de la Maçana, que pren aquí el nom de riera de Vilobí i, encara, abans de vessar les aigües al riu de Foix, riera de Llitrà o de les Graus.

La població i l’economia

La població (vilobinencs), que el 1860 era de 839 h, el 1920 assolí 1053 h i, amb algunes oscil·lacions lleugeres, es mantingué bastant estable fins a l’inici de la dècada del 1970, moment a partir del qual, però, minvà força, probablement a causa de la crisi del sector de la construcció, que afectà lde les guixeres. El 1930 hi havia 1 040 h, el 1950 en tenia 1 093, 1 003 el 1970 i 772 el 1981, data a partir de la qual s’esdevingué una lleugera recuperació: 814 h el 1991 i 1.013 el 2005.

Els cultius ocupen una mica més de la meitat del terme. La resta és ocupada per bosc, bardisses i superfícies no conreables. La vinya és el principal producte, seguida dels cereals i, en una extensió molt inferior, els ametllers i les oliveres. També es cull fruita i llegums. Hom troba al municipi granges avícoles, i també hi ha bestiar boví i porcí, a més de cria de conills i ruscs d’abelles. Pel que fa a l’ac-tivitat industrial, destaquen les guixeres, gràcies a les quals s’han instal·lat al municipi algunes empreses subsidiàries. Gran part de les petites indústries que hi ha al municipi es concentren al polígon industrial proper al nucli de Bellver.

El poble de Vilobí del Penedès

El poble de Vilobí del Penedès és el cap de municipi. És situat a 240 m d’altitud, a la part central del terme i a llevant de la caseria de les Guixeres, sobre la carretera de Vilafranca del Penedès a Guardiola de Font-rubí. El 2005 tenia 333 h. L’antiga quadra de Vilobí, del terme del castell de Sant Martí Sarroca, depengué del poble de Vallformosa i va ser adquirida el 1322 per la Pia Almoina de Barcelona. La població té el Museu de Geologia (1986). La festa major s’escau el quart diumenge d’agost, a l’octubre es fa la festa del Most, i al març, la festa de Sant Roc.

Els veïnats de les Guixeres de Dalt (334 m d’altitud) i les Guixeres de Baix (300 m d’altitud) són pràcticament barris de Vilobí, que disten respectivament 300 i 700 m del cap de municipi, mig enfilats en el serrat constituït per l’aflorament de guixeres, explotades des d’antic. Aquests dos veïnats, que formen la caseria de les Guixeres, que el 2005 tenia 301 h, són esmentats com a quadres del terme en el fogatjament del 1553.

Altres indrets del terme

El raval de Bellver és situat a 294 m d’altitud, sobre la carretera de Vilafranca, a 800 m del cap de municipi. És força poblat: el 2005 tenia 379 h. En el fogatjament del 1553 ja s’esmenta el veïnat de Bellver. En el mateix fogatjament figuren, també, algunes masies del terme, com la de la Sala i la de la Pineda.

El poble de Vallformosa (237 m d’altitud) és a 4 km de Vilafranca del Penedès, a la dreta de la riera de Vilobí. És seu de l’església parroquial del terme, Santa Maria de Vallformosa, temple de construcció moderna, tot i que l’origen de la parròquia sembla que es remunta a l’època carolíngia. El lloc és esmentat el 977, en un judici celebrat davant el comte Borrell de Barcelona pel qual Bonfill hagué d’abandonar les terres que deia posseir, contra el testimoni de 47 h del lloc que deien haver posseït les terres des de feia més de trenta anys, la qual cosa comporta l’existència d’un poblament anterior a l’any 947. L’antiga quadra de Vilobí depengué de Vallformosa. Al poble hi ha la casa de la Sala de Vallformosa, esmentada ja en el fogatjament del 1553.