Vincent de Beauvais

(Beauvais, Illa de França, aprox. 1190 — Beauvais, Illa de França, 1264)

Historiador i teòleg francès.

Fou superior de l’orde dominicà a Beauvais i conseller de Lluís IX de França. El seu Speculum historiale —una de les tres parts del Speculum majus (1244)— fou refós i traduït al català per Jaume Domènec, per ordre de Pere III de Catalunya-Aragó, amb el títol Compendi historial (1360), continuat per Antoni Ginebreda a partir del 1385. L’obra de Vincent de Beauvais influí en el Llibre de les meravelles, de Ramon Llull, i en Francesc Eiximenis.