Vinhamala

Vignemale (fr)

Vinhamala

Damien Ramlot (CC BY-NC-ND 2.0)

Massís dels Pirineus axials, de materials paleozoics, entre Gascunya i Aragó (3.303 m alt.).

Hi neix l’Ara, que travessa la vall d’Ordesa i constitueix una de les dues capçaleres del Cinca. Al vessant gascó hi ha una glacera, l’única dels Pirineus amb una veritable llengua glacial (21 km de llarg), les aigües de la qual s’escorren cap a la Gave de Pau.