viola

viola (es), viola (en)
f
Música

Viola

© Fototeca.cat

Instrument cordòfon de la família dels llaüts amb cordal, semblant al violí, bé que d’una mida més grossa.

Hom obté el so fregant les cordes amb un arquet. L’afinació és una quinta més greu que la del violí: do-sol-re-la. Les dues cordes més greus són generalment de tripa o recobertes de seda, i les dues agudes són de tripa. Deriva de la lira da braccio (d’aquí ve el seu nom alemany actual, Bratsche ). És menys apta que el violí a executar passatges de virtuosisme. El cos és d’uns 40 cm d’amplària i uns 48 de longitud. Les notes greus tenen un timbre profund.