violació

f

Acte carnal sense consentiment d’algú o en contra de la seva voluntat.