violari

m
Dret civil

Contracte aleatori peculiar del dret civil català, que atorga el dret de percebre periòdicament una pensió en diners durant la vida d’una o dues persones, en canvi del lliurament d’un capital, que el qui el rep sol assegurar amb hipoteca.

L’obligació de pagar la pensió és redimible, i és freqüent pactar que es pagui per terminis anticipats. Si es pacta la pensió per tota la vida de dues persones, la sobrevivent pot cobrar la pensió sencera.