Viriat

Viriatus (la)

(Mons Herminius, a l'actual Serra da Estrêla, ? — ?, 139 aC)

La mort de Viriat, cap dels lusitans, oli de José de Madrazo (1807)

Museo Nacional del Prado

Pastor i capitost lusità en la lluita contra la dominació romana.

Eludí la matança del pretor Galba (150) i el setge del pretor Vetili (147), el qual derrotà i occí en una emboscada a les muntanyes de Ronda (146). Utilitzant la tàctica de guerrilles, vencé repetides vegades els romans. Malgrat ésser derrotat pel cònsol Fabi Màxim Emilià (145-144), continuà la lluita. Signà un acord de pau amb el cònsol Servilià (140) i fou proclamat “amic del poble romà”. El cònsol Cepió anul·là el tractat i preparà un nou atac. Viriat volgué pactar, però fou assassinat pels seus enviats, subornats pels romans.