Virolet

Portada del primer número de Virolet

© Fototeca.cat

Revista infantil que aparegué del 1922 al 1931, com a suplement d’En Patufet.

Fou el primer setmanari català en el qual predominaven les historietes il·lustrades, que alternaven amb contes de J. Carner, Apel·les Mestres, J. Ruyra, Martínez i Ferrando i novel·les de Carles Soldevila (Lau o les aventures d’un aprenent de Pilot), Clovis Eimeric (El cavaller de la Creu) i Folch i Torres, entre d’altres. Els dibuixants més assidus foren Junceda i Cornet. També hi col·laboraren Lola Anglada, que hi publicà la primera versió d'En Peret, Joan d’Ivori, amb unes delicioses historietes adaptades de contes dels Grimm, Llaverias, Apa, Quelus, Prat i Ubach, Serra i Massana, etc. Constitueix un dels intents més reeixits de revista infantil en català.