virtuós
| virtuosa

f
m
Música

Persona que excelleix en la tècnica instrumental.