viscosímetre

m
Física

Dispositiu que permet de determinar la viscositat dinàmica, o coeficient de viscositat, d’un líquid mitjançant la llei de Poiseuille .

El més emprat és el viscosímetre d’Ostwald, on hom mesura la velocitat d’escolament del líquid problema per mitjà d’un tub capil·lar calibrat.