Viseà

Estatge del Carbonífer inferior, situat per sobre del Tournaisià i per sota del Namurià.

En constitueixen l’estratotip les calcàries de Visé (Bèlgica).