vitalià

m
Història

Als s. XIV i XV, cadascun dels pirates de la mar Bàltica i de la mar del Nord.

Els primers foren els pobladors de Rostock i Wismar, que proveïren Estocolm durant el setge danès (1389-95) i més tard es dedicaren a la pirateria. L’orde Teutònic i la Hansa els perseguiren, puix que n'amenaçaven el comerç. Foren derrotats a Helgoland pels hamburguesos (1401). Tanmateix, no desaparegueren fins a la darreria de la centúria.