vitalisme

m
Filosofia

Conjunt de tendències filosòfiques, sorgides a la darreria del segle XIX com a reacció contra l’idealisme i el positivisme, genèricament denominades també filosofia de la vida .

Són caracteritzables per un comú antiracionalisme i per l’afirmació del paper central que la vida individual humana té en el món. Pensadors tan diversos com F.Nietzsche, Dilthey i H. Bergson en són els representants més destacats. L’anomenat raciovitalisme d’Ortega y Gasset hi pot ésser també inclòs d’alguna manera.