vitamina B12

f
Bioquímica

Vitamina, anomenada també cianocobalamina, que forma part del complex vitamínic B, juntament amb set vitamines hidrosolubles més.

Aquesta vitamina té un paper clau en el funcionament normal del sistema nerviós central i perifèric, en la formació de les cèl·lules sanguínies, en la regulació de la síntesi d’ADN i també en la síntesi d’alguns àcids grassos. La biosíntesi d’aquesta vitamina tan complexa únicament pot ésser portada a terme per determinats microorganismes, de manera que els humans l’hem d’aportar a l’organisme a través de l’alimentació. La vitamina B12 només es troba en la seva forma bioactiva en aliments d’origen animal, per la qual cosa els vegetarians que no prenguin suficient quantitat d’ous o làctics o els vegetalistes (vegetarians estrictes) l’han de prendre a través de suplements vitamínics. Es recomana, per a la població general, una ingesta dietètica de 2,4 micrograms al dia de vitamina B12. El dèficit d’aquesta vitamina s’ha relacionat històricament amb l’anèmia perniciosa (o microcítica), una malaltia autoimmune en la qual es destrueixen les cèl·lules gàstriques que segreguen el factor intrínsec, indispensable per a la correcta absorció d’aquesta vitamina.