vitiligen

vitiligo
m
Patologia humana

Malaltia de la pell caracteritzada per plaques blanques voltades d’arèoles fosques.

És deguda al mal repartiment de la substància pigmentària.