vivència

vivencia (es), experience (en)
f
Filosofia
Psicologia

Experiència viva, profunda i personal, de caràcter generalment afectiu, que comporta una mena d’identificació íntima entre l’objecte experimentat i el subjecte.

Traducció del mot alemany Erlebniss, la vivència fou estudiada per Dilthey i Husserl. L’ús, generalitzat, del terme té unes connotacions intimistes i alhora interpersonals molt peculiars.