Vivers

Vivès (fr)

Vivers

© Fototeca.cat

Municipi del Rosselló, a l’esquerra del Tec, entre els vessants meridionals del coll de Llauró i la plana al·luvial regada, centrada per Sant Joan de Pladecorts.

El terme és drenat per la riera de les Aigües i la riera de Vivers (que neixen sota el coll de Llauró i aflueixen a llur col·lector a Sant Joan de Pladecorts); al NE, el municipi comprèn també la capçalera de la vall Manya, que aflueix al Tec, per l’esquerra, al Voló. El sector oriental del terme és cobert de bosc i de matollar. La superfície agrícola es limita a 90 ha, la major part dedicades a la vinya (78 ha, 69 de les quals destinades a la producció de vi de qualitat superior), arbres fruiters (8 ha, 7 de les quals de cirerers) i hortalisses (1 ha). Al S del terme s’explota l’argila per a la teuleria de Sant Joan de Pladecorts (Vallespir). El poble (160 m alt) es troba a la capçalera de la riera de Vivers, sota el pla del Mener. L’església conserva un retaule de Sant Miquel dels primers anys del s XVI.