Vologès V de Pàrtia

Vologases V de Pàrtia
(?, ? — ?, aprox. 229)

Rei arsàcida de Pàrtia (~209-220).

Fill i successor de Vologès IV, aviat el seu germà Artàban V, cap dels nacionalistes parts, es rebel·là contra ell i ocupà gairebé tot el regne, excepte la regió de Babilònia, on es mantingué un quant temps.