voluntat

f

Intenció decidida i determinada de fer quelcom, d’obtenir-ho tant sí com no.