vomitar

boçar, vomitar (es), to vomit, to hurl, (en)
tr

Treure convulsivament per la boca (el contingut de l’estómac).