voral

m
Construcció i obres públiques

Franja de la plataforma d’una via interurbana situada entre l’aresta exterior de la calçada i l’aresta exterior de l’esplanació que fa de contenció del ferm de la calçada i dóna un marge de seguretat als vehicles que s’han d’aturar i als vianants.