Vorchn’aja Dobrinka

Localitat de l’oblast’ de Volgograd (Rússia).