vorera

voravia
f
Construcció i obres públiques
Transports

Part lateral d’un carrer, d’un pont, etc, generalment més alta que la calçada, que és destinada al pas de la gent que va a peu.