votació restringida

f
Política

Votació en la qual l’elector ha d’elegir un nombre menor de persones que el total de llocs que s’han de cobrir.

Normalment aquest sistema és emprat per tal d’afavorir les tendències minoritàries.