Vulcà

Vulcanus, Volcanus

A l’antiga Roma, déu del foc i de l’elaboració dels metalls.

Fill de Júpiter i de Juno i espòs de Venus, fou identificat amb Hefest. És incert l’origen del seu culte, i diverses llegendes atribueixen a Ròmul la fundació del seu primer temple. Honorat com a potència temible i invocat com a protector contra els incendis, li eren dedicades unes festes, les Vulcanals. Déu principal d’Òstia i protector de Perusa, fou venerat també per altres pobles, entre els quals el dels gals.