Vulgata

Versió llatina de la Bíblia adoptada, no sense resistències, per l’Església llatina al s V i oficialitzada pel concili de Trento.

Llevat d’alguns llibres deuterocànonics i els Salms, la versió és de sant Jeroni a partir del text hebreu. Quant al Nou Testament, únicament en revisà els evangelis. Ultra l’edició oficial de Sixt V, publicada per Climent VIII (1592), se n'han fet diverses edicions crítiques, la més important de les quals —iniciada el 1926— és la de l’abadia de San Girolamo de Roma.