vulpinita

f
Mineralogia i petrografia

Varietat granular d’anhidrita, emprada en estatuària.