Wacław Sierpiński

(Varsòvia, 14 de març de 1882 — Varsòvia, 21 d’octubre de 1969)

Matemàtic polonès.

Contribuí a la teoria de conjunts, a la de nombres, a la topologia (especialment a la topologia de conjunts de punts, on introduí les anomenades corbes de Sierpiński), al fonament lògic de la matemàtica, etc. Autor de més de 600 obres, donà un gran impuls a l’escola de Varsòvia.