Walker Evans

(Saint Louis, Missouri, 1903 — New Haven, Connecticut, 1974)

Fotògraf.

El seu interès per descriure la realitat es concreta en fotografies directes i expressives que reflecteixen aspectes de les formes i de les condicions de vida dels americans. Alguns dels motius que li interessaren més són l’arquitectura domèstica i rural, els pagesos (treballà per a la Farm Security Administration), l’automòbil i els senyals de circulació, les eines, la publicitat, la vida urbana, etc. Entre les publicacions amb fotografies seves destaquen American Photographs (1938) i Let Us Now Praise Famous Men (1941). Les fotografies de W. Evans, d’una gran força plàstica, tenen alhora un gran valor documental.