Walt Whitman Rostow

(Nova York, 7 d’octubre de 1916 — Austin, Texas, 13 de febrer de 2003)

Economista nord-americà.

Doctorat a Yale (1938), ha estat professor a diverses universitats dels EUA i de la Gran Bretanya. Fou col·laborador de Kennedy i de Johnson en afers de seguretat nacional (1961), al departament d’Estat (1961-66) i com a representant al Comitè Interamericà de l’Aliança per al Progrés (1964-66). Formulà un model de desenvolupament econòmic de pretensions universals, on establí cinc etapes: la tradicional, la prèvia a l’envol (preconditions), l’envol (take off), l’economia madura, o etapa en què un país utilitza plenament la tecnologia existent, i l’era del consum en massa, tot estudiant les causes i les forces que condueixen d’una etapa a l’altra. Ha publicat: The American Diplomatic Revolution (1947), Essays on the British Economy of Nineteenth Century (1948), The Process of Economic Growth (1952), The Stages of Economic Growth. A Non Communist Manifest (1960), The Diffusion of Power (1972), How It All Began (1975), The World Economy: History and Prospect (1978), British Trade Fluctuations 1868-1896 (1981), Eisenhower, Kennedy and Foreign Aid (1985) i The United States and the Regional Organization of Asia and the Pacific (1986).