Walter Benedict

Gualter Beneset, Gualter Beneit

(?, segle XIV — ?, segle XIV)

Condottiere anglès, conegut a Catalunya per Gualter Beneset o Beneit.

Pere el Cerimoniós el féu comte d’Arborea i el contractà amb la seva companyia de 3 500 homes per a combatre la revolta del jutge d’Arborea, a Sardenya (1371); però fou desbaratat pels genovesos quan es dirigia d’Itàlia a Toló per embarcar-se cap a l’illa (1372). Les sospites inicials de complicitat amb els genovesos degueren esvanir-se aviat, perquè posteriorment acomplí diverses ambaixades del duc de Lancaster i de Ricard II d’Anglaterra prop del rei Pere (1373-74-77), i aquest li encarregà el 1374, novament, l’enrolament de tropes gascones i angleses per a fer cara a la invasió de Catalunya per Jaume de Mallorca, que no arribà a produir-se.