Walter Scheel

(Solingen, Rin del Nord-Westfàlia, 8 de juliol de 1919)

Polític alemany.

Lluità en la Segona Guerra Mundial i, més tard, fou membre del Bundestag (1953-74). President del partit liberal (1968-74), ocupà diversos ministeris successivament i també la vicecancelleria (1969-74) i la presidència de la RFA (1974-79). Partidari de governar amb els socialdemòcrates, d’ençà del 1979 és president honorari del partit liberal. Ha publicat diverses obres de tema polític i econòmic. El 1983 es veié afectat per l’escàndol politicofinancer del consorci Flick.