watt

W (símb.)
wat (es)
watt (en)
m
Física

Unitat SI de potència.

Equival a 1 joule per segon. Hom el representa per W. Són emprats correntment els seus múltiples i submúltiples: microwatt (μW), mil·liwatt (mW), kilowatt (kW) i megawatt (MW). Rep el seu nom de l’enginyer J. Watt.