Wembley

Barri del NW de Londres, a Brent, que havia format part de l’antic comtat de Middlesex (Anglaterra).