Wilhelm Pieck

(Gubern, Brandenburg, 1876 — Berlín, 1960)

Polític alemany.

Afiliat al partit socialdemòcrata (1895), en finir la Primera Guerra Mundial s’adherí al moviment espartaquista i col·laborà a fundar el partit comunista alemany (1918), del qual esdevingué membre del comitè central. Diputat al Reichstag (1928-33), en triomfar els nazis s’exilià a París (1933) i a Moscou (1939). President de la República Democràtica Alemanya (1948), exercí el càrrec fins a la mort.