William Boyce

(Londres, 0setembre de 1710 — Kensington, Londres, 11 de febrer de 1799)

Compositor i organista anglès.

Organista de la capella reial el 1758. Editor de Cathedral Music (1760-72), vasta col·lecció d’obres religioses de músics anglesos dels ss XVI, XVII i XVIII, fou autor de The chaplet (1749), The Shepherd’s Lottery (1751), himnes, oratoris, sonates per a dos violins i baix.